นามบัตร (Name Card)

สิ่งที่สะท้อนความเป็นคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล หรือภาพรวมองค์กรทั้งหมด และนามบัตร (Name Card) ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทุกคนนิยมใช้มากที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง เพราะถ้าคุณมีนามบัตรที่ดี ถ่ายทอดความเป็นคุณได้ ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย ดังนั้น นามบัตร (Name Card) ที่ดีจึงต้องมีความชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และด่านหน้าในการเริ่มต้นธุรกิจ

ที่โรงพิมพ์ของเราจะพิมพ์นามบัตรได้ทั้งแบบธรรมดาหรือ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน และกระดาษอาร์ตด้าน ซึ่งจะมีความหนาตั้งแต่ 250แกรม(มาตราฐาน) – 350แกรมตัดมุมได้ และข้อมูลในนามบัตรที่ควรจะมี มีดังนี้

  • เลือกใช้ภาพเพื่อให้รู้ว่าธุรกิจของคุณทำอะไร

  • ออกแบบโลโก้ธุรกิจของคุณลงไป

  • ออกแบบให้สัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ

  • ใส่ชื่อธุรกิจหรือการบริการของคุณลงไป

  • วิธีที่จะติดต่อกับคุณเช่น เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ email