งานรับพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

บาร์โค้ด คือ การนำตัวเลขหรือตัวอักษรมาแปลงให้เป็นรหัสแท่ง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานรับหรือส่งข้อมูลตัวเลขนั้น การทำบาร์โค้ดนั้นจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขหรือตัวอักษรที่จะทำบาร์โค้ดก่อน อาจจะตั้งขึ้นมาเอง หรือ สมัครได้ที่ สถาบันบาร์โค้ดสากล (มีค่าใช้จ่าย) จากนั้นให้นำตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการสร้างบาร์โค้ด มาให้เรา เพื่อทำการเปลี่ยนตัวเลขหรือตัวอักษรให้เป็นบาร์โค้ดต่อไป

เรามีประสบการณ์ในการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดมานานหลายปี เราเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตฉลากเกรดดีที่สุด และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่งานบาร์โค้ดมีความเหมาะสมกับผู้เริ่มทำธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เข้าสู่วงการการผลิตต้องการมีบาร์โค้ดสินค้าของตัวเอง เพื่อผลิตสินค้าและทำการทดลองทางด้านการตลาดแต่อาจจะยังขาดความชำนาญงานด้านบาร์โค้ดนั่นจึงเป็นที่เราจะเสนอตัวให้คุณเป็นทางเลือกจากความชำนาญของเราโดยขั้นตอนการทำงานของเราจะพิมพ์แล้วตัดด้วยเครื่องไดคัท เหมือนฉลากสินค้า ที่สามารถรันนัมเบอร์ได้จริง คุณจึงสามารถไว้วางใจในการผลิตของเราได้ 100%