ยาหม่องม้าสีหมอก

ขนาด 3×3cm (ขนาดต่อ 1 ดวง)
ขนาด 1 แผ่น A3 ได้จำนวน 130 ดวง