ตำหรับแม่ ถั่วลิสงทอดเกลือ. 2,000 ดวง

ขนาด 3.5×3.5cm ( ขนาดต่อ 1 ดวง)
ขนาด 1 แผ่น A3ได้จำนวน 90 ดวง
ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนกันประจำ