ขอบคุณลูกค้านะคะสำหรับออเด้อนามบัตร 1 หน้า 20 กล่อง

ผลิตจากกระดาษ250แกรม
ตัดละแพคลงกล่องเรียบร้อย
เตรียมส่งต่อลูกค้า