📣📣 ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาร้านจะส่งพัสดุ📮📮ให้ลูกค้า แค่วันละ 1 รอบนะคะ ก่อน 16.00น.และลูกค้าจะได้รับของ ล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันนะคะเนื่องจากทางขนส่งมีการส่งพัสดุแค่วันละ 1 รอบค่ะ ดังนั้น โปรมีเดียแอนด์ออกาไนเซอร์ จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบโดยทั่วกันค่ะ