ตรายางแบบหมึกในตัว

เป็นตายางที่ไม่ต้องใช้แท่นหมึกสามารถใช้ได้เลยมีหมึกอยู่ด้านในอยู่แล้ว
ซึ่งมีหลายขนาด แล้วแต่ความเหมาะสมของลูกค้าที่ต้องการที่จัใช้
ลองเทสก่อน ส่งต่อลูกค้า ทุกครั้ง
ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ และอุดหนุนเราตลอดเรื่อยมาค่ะ