ใบปลิวสินค้าจัดรายการโปรโมชั่นต่างๆ 2หน้า ขนาด A5

พิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอล ความละเอียดสูง
ผลิตจากกระดาษอาร์ต ความหนา 250 แกรม
ส่งให้แผนกตัด เสร็จเรียบร้อย
แพคให้เรียบร้อยเพื่อส่งต่อถึงลูกค้าต่อไป