กาแฟ มวลชน สติ๊กเกอร์ กระดาษ

พิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลมีความละเอียดสูง เส้น สี คม ชัด
เตรียมพร้อมในการตัด
ตัดเสร็จเรียบร้อย ขนาด 15X 25 เซนติเมตร
จำนวน 200 ใบ
แพคให้เรียบร้อย พร้อมส่งต่อลูกค้า