สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า

ขนาด 5×5 เซน
1 แผ่น ขนาด A3 ได้จำนวน 50 ดวง
แพคส่งลูกค้า จำนวน 15,000 ดวง
ขนาด 5 x 5 เซน
1 แผ่น A3 ได้จำนวน 50 ดวง
แพคส่งลูกค้า จำนวน 13,200 ดวง