งานนามบัตรกระดาษอาร์ต 250 แกรม

งานพิมพ์นามบัตรรับประกัน
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
ผลิตจากกระดาษอาร์ต 250 แกรม พิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอล
แพคลงกล่องพร้อมส่งต่อลูกค้า
ขอขอบคุณลูกค้ามากนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้คะ